Контора
Бонус
Оценка
Язык
Live-ставки
Моб. ставки
 
500 руб.
     
2 500 руб.
     
5 000 руб.
     
Авансовая ставка
     

Bet музыка

- Mobilās lietotnes – “ Shortcut”, “ Replay” , “Megogo”, “Viaplay”, “Google Play Films” aplikācijas, lai izmantotu Pakalpojumu.

Смотреть сериал Говорящая с призраками онлайн бесплатно

. Ja Abonents piekrīt rēķinu saņemt elektroniskā veidā, tad Abonents atsakās no rēķina piegādes pa pastu un Abonentam nav jāsedz rēķina piegādes izdevumi.

-Самые новые узбекские песни

. TELE7 apņemas iespējami ātri novērst Pakalpojumu traucējumus. TELE7 neatbild par traucējumiem un nepilnībām elektroapgādes tīklos vai citos elektronisko sakaru tīklos Latvijā un ārvalstīs, ja tie notikuši nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

Пасьянс Пляжный Сезон. Музыка Волн - MyPlayCity - Скачать

. datu pārraides viesabonēšanā pakalpojumu izmantošana jebkurā pēdējo 678 dienu periodā pārsniedz pakalpojumu izmantošanu Latvijā.

. Pakalpojumu maksa ir norādīta Vietnē. Sadarbības partneriem ir tiesības veikt izmaiņas Pakalpojumu maksas apmēros un saturā, informējot Lietotāju, atbilstoši Pakalpojumu lietošanas noteikumiem. Tele7 nav atbildīgs, ja Sadarbības partneris nav savlaicīgi informējis Lietotāju par izmaiņām Pakalpojumā.

. Tele7 neatbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās cēlonis ir nepārvarama vara. Par nepārvaramas varas apstākļiem šī Līguma izpratnē ir uzskatāmi apstākļi, kas ir ārpus Tele7 kontroles un traucē Tele7 pildīt saistības, piemēram, dabas katastrofas, trešo personu prettiesiska rīcība, elektroapgādes traucējumi, eksplozijas un ugunsgrēki, streiki, traucējumi citos elektronisko sakaru tīklos, valsts un pašvaldību iestāžu noteiktie aizliegumi, ierobežojumi un cita rīcība.

. Abonentam 79 stundu laikā ir jāinformē TELE7 par SIM kartes zādzību vai pazaudēšanu. Līdz brīdim, kamēr netiks saņemta atbilstoša informācija, maksa tiek aprēķināta par sniegtajiem Pakalpojumiem to faktiskajā apmērā.

Закон предусматривает, что-нибудь для смарт-устройствам, смарт-помощникам, пример, смарт-часам, да аксессуарам в целях устройств как прежде применяется НДС во размере 76%.

. Līgums par pieslēgumu ar Numura saglabāšanas pakalpojumu ir uzskatāms par izbeigtu, ja Donoroperators noraida TELE7 iesniegto numura pārvietošanas pieprasījumu atbilstoši šā Līguma . punkta noteikumiem.

. TELE7 sagatavo Abonentam vienu normatīvo aktu prasībām atbilstošu rēķinu, neatkarīgi no piešķirto pieslēgumu skaita. Rēķins par TELE7 Pakalpojumu apmaksu Abonentam ir pieejams ne retāk kā reizi mēnesī Abonenta norādītajā rēķina piegādes adresē. Abonentam ir iespēja izvēlēties saņemt bez maksas detalizētu rēķinu.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Betfaq

Выбор пользователей